Passend onderwijs betekent dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Vanaf 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Dat betekent onder andere dat reguliere en speciale scholen samenwerken op het gebied van ondersteuning aan leerlingen, scholen een zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld moet zorgen voor een passende plek als sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind) en scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken aan een integrale leerlingondersteuning. Binnen schoolbestuur Marenland zijn verschillende voorzieningen in het kader van passend onderwijs waar wij gebruik van kunnen maken. Kijk voor meer informatie op: https://www.marenland.org/onderwijs/passend-onderwijs/

Op De Vuurvlinder hebben wij veel aandacht voor de taalontwikkeling van kinderen. We hebben ook een klas waarin extra aandacht wordt besteed aan de talige ontwikkeling. Dit is voor leerlingen tot en met 6 jaar. Voor de leerlingen in de bovenbouw hebben we een PrO Masterclass. Hier gaan leerlingen naar toe die moeite hebben met het theoretische leersysteem en graag met hun handen werken. Daarnaast is er de mogelijkheid voor kinderen van de groepen 7 en 8, die aantoonbaar beter/makkelijker presteren dan andere kinderen, op de woensdagmorgen de Junior Masterclass in Appingedam te bezoeken.