Ouders/verzorgers participeren in het onderwijsproces. Vaak zijn groepjes ouders op school aanwezig om te helpen bij onderwijsactiviteiten, de schoolbibliotheek, fluorspoelen en luizencontrole. Ook zijn ouders actief als begeleiders bij schoolreizen, uitstapjes en andere activiteiten. Zonder deze vrijwillige inzet van ouders zouden veel activiteiten niet plaats kunnen vinden. Onze school heeft daarnaast een actieve ouderraad. De ouderraad is het overlegorgaan tussen ouders en team over de organisatie van (doorgaans) feestelijke activiteiten van de school. Denk hierbij aan het bezoek van Sinterklaas, de kerstviering en het paasfeest. De oudercommissie wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en penningmeester, aangevuld met een aantal ouders. De ouderraad vergadert een aantal keren per jaar en beheert een deel van de financiƫn (ouderbijdrage, schoolreisgeld).