Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij wat er op school gebeurt. Wij zien ouders als partner in opvoeding, in gesprekken en in educatie. Ouders kennen hun kind het best, leerkrachten zijn pedagogisch-didactische deskundigen. Samen hebben wij de verantwoordelijkheid om onderwijs en opvoeding zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit willen we bereiken door middel van open communicatie, harmonische samenwerking en transparantie.

Er zijn vaste informatiemomenten, zoals de klasseninformatie-avond/middag (1x per jaar) en de contactavonden (3x per jaar). Voor de eerste contactavond hanteren we het omgekeerde oudergesprek, daarin vertelt vooral de ouder over het kind, de leerkracht vraagt. Deze eerste contactavond is binnen enkele weken na het begin van het schooljaar. De andere twee contactavonden zijn halverwege en aan het einde van het schooljaar, rond de beide rapporten. Ouders worden verder geïnformeerd over schoolse zaken op de website, via MijnSchool en per e-mail. Daarnaast kunnen ouders natuurlijk altijd contact opnemen met de leerkracht als er vragen zijn.