Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij wat er op school gebeurt. Wij zien ouders als partner in opvoeding, in gesprekken en in educatie. Ouders kennen hun kind het best, leerkrachten zijn pedagogisch-didactische deskundigen. Samen hebben wij de verantwoordelijkheid om onderwijs en opvoeding zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit willen we bereiken door middel van open communicatie, harmonische samenwerking en transparantie.

Driemaal per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht.

We beginnen in september met een startgesprek. In dit gesprek staat de kennismaking en daarmee het maken van een goede start centraal. Voor dit gesprek wordt het kind samen met de ouders uitgenodigd. In februari en juni/juli gaat het om de rapportbesprekingen met ouders.

De gesprekken aan het einde van het schooljaar zijn op verzoek van ouders of leerkracht. Bij geen bijzonderheden kan dit gesprek ook worden overgeslagen. Het gesprek in juli groep 7 is verplicht voor ouders en kinderen omdat hierin een voorlopig schooladvies wordt gegeven voor het voortgezet onderwijs.

Bij het verwijsgesprek in februari groep 8 zijn de kinderen aanwezig.

Als de leerkracht tussentijds zorgen of vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind, wordt u uitgenodigd voor een extra gesprek.

Als u zelf tussendoor behoefte heeft aan een gesprek, kunt u uiteraard ook een afspraak maken.

 

Ouders worden verder geïnformeerd over schoolse zaken op de website, via SocialSchools en per e-mail. Daarnaast kunnen ouders natuurlijk altijd contact opnemen met de leerkracht als er vragen zijn.

De leerkracht van groep 1(2) gaat in het eerste jaar dat een vierjarige leerling bij ons op school zit op huisbezoek. Tijdens het bezoek wordt de ontwikkeling van de leerling besproken maar is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen door de ouders.

Twee keer per jaar is er kijkochtend in de klassen en ouders worden ook uitgenodigd bij vieringen van de verschillende groepen.