Op De Vuurvlinder werken we gericht aan de basisvaardigheden en sluiten we aan bij de mogelijkheden en talenten van ieder kind. We sturen op het verwerven van diverse vaardigheden, zoals samenwerken en creatief zijn. We willen dat de leerstof bij kinderen gaat leven en betekenis krijgt. Daarom werken we in thema’s en bieden we de vakken in samenhang aan. De volgende vier kernwaarden vormen het fundament van ons onderwijs:

Vertrouwen

We geven kinderen vertrouwen, benaderen ze positief en werken aan succeservaringen. Daardoor krijgen kinderen vertrouwen in zichzelf en ontwikkelen ze een positief zelfbeeld. Vertrouwen geven doen we ook aan teamleden en aan ouders.

Eigenaarschap

Wij helpen kinderen om eigen talenten te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen. We leren ze eigenaar te worden van hun eigen leerproces. We geven ze de vrijheid en het vertrouwen om initiatieven te nemen. Dat krijgen onze teamleden ook. We zijn een lerende organisatie.

Plezier

We bieden kinderen boeiende lessen aan, waarin we een beroep doen op hun ontdekkende houding en ze worden uitgedaagd. We zorgen voor een sfeer, waarin kinderen voelen dat zij er mogen zijn en waar fouten maken mag, want daar leer je van. Zo creëren we een plezierige leeromgeving.

Professionaliteit

Om ieder kind optimale kansen te kunnen bieden, zijn we als team blijvend in ontwikkeling door het volgen van scholing.