Wij werken thematisch. Dat wil zeggen dat alle vakken zowel cognitief als creatief met elkaar zijn verbonden. Binnen onze school heeft de cognitieve en creatieve ontwikkeling van kinderen onze aandacht. Zo kunnen de kinderen en hun leerkrachten ontdekken waar belangstelling en talenten liggen. Vanaf groep 4 werken wij met de methode Alles-in-1, een methode waarbinnen alle vakken (behalve rekenen) over hetzelfde thema gaan. In de groepen 1 en 2 ligt het accent op spelend en ontdekkend leren van en met elkaar.