In de leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen groep/klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Leerlingbetrokkenheid is erg belangrijk. Als leerlingen zich betrokken weten bij het reilen en zeilen in de groep en op school, voelen ze zich daar ook meer verantwoordelijk voor. In de leerlingenraad kunnen leerlingen hun inbreng geven bij zaken die op school spelen. Ook leren ze dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad er niet zijn om hun eigen belangen te behartigen, maar dat het gaat om de belangen van alle leerlingen: het algemeen belang. Op een aantal plaatsen in de school hangt een foto van de leerlingenraad van het lopende schooljaar.