De Vuurvlinder is gehuisvest in Kindcentrum OPwierde. Binnen Kindcentrum OPwierde wordt kinderopvang aangeboden door Kids2b. Naast voorschoolse en naschoolse opvang is er ook peuteropvang (peuterspeelzaal). Met Kids2b wordt zowel organisatorisch als inhoudelijk samengewerkt.