Obs De Vuurvlinder is te vinden in Kindcentrum Opwierde. Samen met cbs De Triangel kunnen we binnen het gebouw onder andere gebruikmaken van twee gymlokalen, twee speellokalen en een technieklokaal. Naar verwachting verhuizen we aan het eind van 2021 naar een tijdelijk gebouw. In ongeveer 6 maanden zal het huidige onderkomen aardbevingsbestendig gemaakt worden.